JONA

CBG CybyrBodyGuard

CBG CyberBodyGuard

HLÍDÁ VAŠE ZDRAVÍ

• Bolí vás záda nebo máte pohybové potíže?
• Cítíte únavu a napětí?
• Máte problémy s nadváhou a nevíte s jakým pohybem začít?
• Chcete zlepšit svoji fyzickou a psychickou kondici?
• Chcete preventivně kontrolovat své zdraví?
V těchto a dalších případech Vám pomůže
světová novinka CBG
CBG Vám umožní získat každodenní kontrolu nad svým zdravím a aktivně o něj pečovat.
• CBG hlídá Vaše zdraví
• CBG je Váš osobní terapeut a trenér


Proč používat systém CBG?

Každý den působí na naše tělo mnoho nepříznivých vlivů – jednostranná zátěž, stresy, nevyvážená strava, nevhodný pitný režim… Zdravé tělo umí tyto vlivy vyrovnávat, ale jsou-li příliš silné, často se opakující, nebo je naše tělo oslabeno, pak je nedokáže dostatečně zkompenzovat. To cítíme nejprve jako únavu a pocit nepohody. Hromadění nerovnováh způsobuje zdravotní potíže, které, není-li odstraněna jejich příčina, mohou vést ke vzniku nemoci. Nerovnováhy a funkční poruchy máme každý z nás, a tak jako ledovec ukazuje nad hladinou pouze svoji špičku, tak i my začínáme cítit potíže tam, kde se nahromaděné nerovnováhy ve svém působení zesilují.
CBG je expertní a informační systém, který objektivně zhodnotí nerovnováhy a funkční poruchy pohybového systému a následně ukazuje vhodnou terapii.
CBG je Váš osobní terapeut a trenér, který je Vám vždy k dispozici.
Pomocí CBG je možné zlepšit zdravotní potíže i předcházet nemoci, tj. zachytit stádium, kdy jsou vytvořeny podmínky pro její vznik a rozvoj, ale nemoc sama se ještě neprojevuje. Citlivá diagnostická část CBG umí odhalit i ty nerovnováhy, které si ještě neuvědomujeme, protože nám zatím nepůsobí potíže.
Kromě preventivní péče o zdraví pomáhá CBG v dalších případech jako:
• bolesti zad a kloubů,
• pohybové potíže,
• výhřezy plotének,
• vadné držení těla,
• poúrazové a pooperační stavy,
• skoliózy,
• poruchy prokrvení ("studené nohy"),
• oslabení imunity,
• hormonální nerovnováhy,
• únava a napětí,
• psychosomatické poruchy,
• zlepšení fyzické i psychické kondice.


Pro koho je určen systém CBG?

Pro každého, kdo chce pravidelně pečovat o své zdraví. CBG slouží pro domácí použití ke každodenní kontrole a péči o své zdraví poučenými uživateli. 
CBG mohou používat sportovci i lidé, kteří chtějí s pravidelnou pohybovou aktivitou teprve začít.  Pro osoby se zdravotními potížemi je cenným nástrojem zlepšování jejich zdravotní kondice.

Jak začít se systémem CBG?

Doporučujeme absolvovat jednodenní praktický seminář, na kterém se podrobně seznámíte s možnostmi systému CBG, vyzkoušíte si na sobě jeho účinky a naučíte se jak CBG efektivně využívat. Pokud nemůžete školení absolvovat, je nezbytné podstoupit vyšetření v některém z odborných center CK, kde s Vámi odborníci proberou případné kontraindikace, naučí Vás správně provádět cviky, doporučí vhodný typ cvičebního programu a další individuální opatření ve změně životního stylu. Na školení CBG nebo na vyžádání v odborném centru CK získáte přístup k zabezpečeným stránkám odkud je možno stáhnout instalační soubor programu, návod k jeho obsluze a zpřístupní se Vám řada dalších cenných informací pro efektivní využívání systému CBG.


Jak systém CBG používat?

Systém CBG je vhodné používat denně, nejlépe ráno a večer, abychom udrželi své tělo v optimální kondici. Celková doba práce se systémem při preventivním používání je 15-20 minut.
Z vybraných způsobů ovlivnění funkcí pohybového systému (nástrojů) je možné skládat libovolné kombinace terapeutických postupů. Pokud mi například vyhovuje určitý druh cvičení, tak mi pro každodenní péči stačí jeden program z řady Home GYM s občasným doplněním jiného druhu cvičení nebo ošetření v odborném centru.
Pokud chci využívat více druhů cvičení střídavě podle své kondice a zvláště pokud bude se systémem pracovat více osob (např. celá rodina), je vhodné použít domácí diagnostické a cvičební centrum Home Complex.

Princip CBG

CBG využívá známého poznatku, že se pohybový systém chová jako obrazovka, na kterou se promítají informace o fungování celého těla. Tyto informace lze pomocí expertního a informačního systému CBG zaznamenat, rozluštit a využít pro ovlivnění kondice. Pohybový systém je zároveň branou pro vstup důležitých informací pro tělo. Vybraným působením na různé části pohybového systému je možno tělu zadávat potřebné pokyny pro obnovu tělesné i psychické rovnováhy.
Expertní a informační systém CBG vyhodnotí momentální kondici celého těla a navrhne několik různých úkonů (například sestavu cviků), které v daném okamžiku efektivně pomůžou k rychlému obnovení rovnováhy. Není nutné složitě hledat, jak tělu pomoci od potíží. To za nás udělali týmy odborníků, kteří po mnoho let zkoumali chování těla, a své poznatky předali počítačovému programu. CBG vychází z poznatků oficiálních lékařských oborů, především ortopedie, neurologie, myoskeletální medicíny a rehabilitace. Využívá také zkušeností z tradičních východních technik, například jógy, akupunktury, feng shui. Spojuje v jeden celek pohled „západní" a „východní" medicíny.


Kontrola kondice těla

CBG má část diagnostickou a část terapeutickou. Diagnostika spočívá v provedení několika testovacích cviků. Naším úkolem je napodobit pohyby, které provádí postava na obrazovce, a vyhodnotit, nakolik se nám pohyb vydařil. 
Obrázek pohybu, který se nepodaří provést správně, označíme kliknutím. CBG vyhodnotí ze zadaných hodnot naši momentální kondici a tu zobrazí v grafu. Při pravidelném používání CBG můžeme sledovat, jak se mění naše kondice v čase.
Výsledek každé provedené diagnostiky je zobrazen sloupcem. Výška a barva sloupce udává celkovou nerovnováhu pohybového systému. Čím je výška vyšší, tím je nerovnováha větší. Zelené sloupce značí dobrou kondici. Pokud je nerovnováha opakovaně zobrazena červenou barvou, je doporučeno absolvovat vyšetření nebo konzultaci v odborném centru. Systém CBG pro domácí použití zobrazuje uživateli pouze celkovou momentální kondici, ale ukládá v archivu podrobné údaje o funkci celého těla. Tyto informace však může z archivu přečíst pouze odborník pomocí odborných verzí programů. Při pravidelném provádění diagnostik a cvičení Vám v odborném centru mohou z archívu Vašich výsledků diagnostik ukázat, kde má Vaše tělo „slabá místa“. Lze zobrazit, které svalové skupiny jsou nejvíce přetěžované, jak je ztížena páteř, které klouby a kosti jsou nejvíce přetěžované, jak s pohybovým systémem souvisí funkce orgánů a hormonálních žláz a další řadu parametrů vypovídajících o fyzické i psychické kondici těla. O kvalitě zdraví vypovídá schopnost těla kompenzovat nerovnováhy a udržovat optimální kondici. Odborné úrovně CBG umožňují zobrazit, jak se v čase mění nálezy na nejvíce ohrožených místech těla. Pokud se například i přes pravidelné cvičení objevuje v nálezech diagnostik vazba na určitý orgán a nálezy se zhoršují, může to být první signál počínajícího onemocnění. Často pomůže ke zlepšení změna životního stylu (přestat kouřit, upravit stravu nebo pitný režim…). Jestliže provedené změny životního stylu nevedou ke zlepšení nálezu, jsou nutná další odborná vyšetření, která dokážou odhalit včas možné onemocnění a umožní zahájit účinnou léčbu dříve, než se nemoc projeví v akutní fázi.
Systém CBG, který spojuje pravidelné domácí cvičení podporované kontrolou v odborných centrech, představuje reálný nástroj kontroly a řízení zdraví, který umožňuje nemocem cíleně předcházet.


Možnosti zlepšení kondice těla

Pravidelné cvičení významně přispívá ke zlepšení celkové kondice. Inspiraci cviků můžeme nalézt ve spoustě knih, absolvovat různá skupinová cvičení nebo použít nyní velmi populární cvičení dle DVD, kde zkušený cvičitel předvádí sestavy cviků. Každý pohyb přiměřený naší kondici je vhodný, ale všechny výše uvedené způsoby mají hlavní nevýhodu, že jsou obecné a většinou nerespektují individuální potřeby našeho těla. Lepší možností je používání cvičební konzole k počítači, kde je možno pomocí zpětné vazby korigovat provádění cviků. Toto řešení vyžaduje vyšší vstupní investici a vyhodnocuje pouze základní odchylky od rovnováhy, neumožňuje podrobný náhled na funkci celého těla a nemá podporu v odborných centrech.
Ideální je cvičení, které je individuálně sestaveno dle momentálních nerovnováh těla jako klíč k zámku. K tomu by bylo potřeba, aby naši kondici pravidelně sledoval zkušený terapeut a sestavu cviků přizpůsoboval naší momentální kondici. To je však v běžném životě obtížně splnitelné. Systém CBG to snadno umožňuje. Podle momentální kondice těla a nerovnováh celého těla zjištěných diagnostickou částí navrhne individuální opatření (cviky, masáže…), která jsou cíleně zaměřena na obnovení rovnováhy. CBG je osobní terapeut a trenér, který je kdykoliv k dispozici pro kontrolu kondice těla a aktualizaci individuální sestavy cviků nebo ošetření.
Podle kondice těla a případně charakteru zdravotních potíží umožňuje CBG zvolit vhodný typ cvičení nebo ošetření.


Co systém CBG nabízí?

Systém CBG CyberBodyGuard nabízí několik řad programů, které jsou členěny podle způsobu práce, podle způsobu ošetření nebo podle zaměření na určitý zdravotní problém. Uživatel si tak může vybrat program, který nejvíce vyhovuje jeho potřebám.


Členění systému CBG podle způsobu práce s programem

Home Player – řada programů pouze pro návrh ošetření bez možnosti provedení diagnostiky. Nutná pravidelná spolupráce s odborným centrem CK. Programy této řady jsou pouze pro jednu osobu.
Home GYM – řada programů pro návrh různých způsobů ošetření. Program umožňuje domácí zjednodušenou diagnostiku momentálního stavu funkcí pohybového systému a návrh jednoho způsobu ošetření (druh cvičení…). Programy této řady jsou pouze pro jednu osobu.
Office GYM - programy využívající při cvičení cviky pouze ve stoje, které je možno cvičit u pracovního stolu.
Home Complex - řada programů umožňující diagnostiku a výběr návrhu ošetření různými způsoby z komplexu nainstalovaných podprogramů pro návrh ošetření (DISKů). Program může používat více osob.
Home individual – řada programů umožňující diagnostiku a návrh ošetření, které je zaměřené na docílení míry osobní individuální asymetrie při které se ošetřovaná osoba cítí nejlépe. Zvláště vhodné pro sportovce provozující asymetrické sporty nebo pro osoby s vrozenými asymetriemi funkcí pohybového systému. Program lze použít pouze jako součást Home Complex.


Členění podle způsobu ošetření

Soubor programů řady Home umožňuje výběr následujících možností ošetření (cvičení)


Collection Gymnastic využívá různých druhů cvičení. Podle druhu cvičení jsou k dispozici programy řady
GYM Classic – cvičení založené na řízeném způsobu dýchání v určité pozici. Je vhodné především pro začátečníky, kdy omezení funkcí pohybového systému má úzkou souvislost s nedostatkem pohybu nebo špatnou životosprávou.
GYM Dynamic – cvičení využívající pohyb těla z výchozí do koncové polohy a zpět v určitém rytmu. Je vhodné pro osoby bez akutních potíží, které mají rády pohyb.
Gym Veterans – cvičení využívající kombinaci strečinkových cviků s dýcháním v určité pozici. Vhodné především pro starší osoby.


 Collection Unguent využívá nanášení mastí na různé části těla. Podle druhu požité masti jsou k dispozici programy řady

 Collection Total Gym – využívá cvičení na cvičební lavici Total Gym. Vhodné pro osoby, které chtějí pravidelně posilovat.


Všechny kolekce (Collection) mohou zahrnovat ještě další programy zaměřené na konkrétní zdravotní problém nebo programy z řady Individual.

Členění podle zaměření na zdravotní problémy

Soubor programů CBG Home umožňuje výběr z řady speciálních programů zaměřených na konkrétní zdravotní problémy. Používání těchto programů je ale možné až po konzultaci v odborném centru CK a vyloučení určitých kontraindikací.

GYM Spine L – program pro návrh cvičební sestavy pro osoby s bolestmi v bederní části páteře včetně výhřezů plotýnek a to i v akutním stavu.

GYM Low Back Pain -  program pro návrh cvičební sestavy pro osoby s chronickými bolestmi v bederní části páteře, bez vystřelování bolesti do dolních končetin.

GYM Slim – cvičební program pro regulaci tělesné hmotnosti.

 

Ukázka cviku z individuální cvičební sestavy                                                                             Ukázka ošetření nanášením masti na místa určená CBG