JONA

Cvičení doma

CBG CyberBodyGuard

HLÍDÁ VAŠE ZDRAVÍ

• Bolí vás záda nebo máte pohybové potíže?
• Cítíte únavu a napětí?
• Máte problémy s nadváhou a nevíte s jakým pohybem začít?
• Chcete zlepšit svoji fyzickou a psychickou kondici?
• Chcete preventivně kontrolovat své zdraví?
V těchto a dalších případech Vám pomůže
světová novinka CBG
CBG Vám umožní získat každodenní kontrolu nad svým zdravím a aktivně o něj pečovat.
• CBG hlídá Vaše zdraví
• CBG je Váš osobní terapeut a trenér


Proč používat systém CBG?

Každý den působí na naše tělo mnoho nepříznivých vlivů – jednostranná zátěž, stresy, nevyvážená strava, nevhodný pitný režim… Zdravé tělo umí tyto vlivy vyrovnávat, ale jsou-li příliš silné, často se opakující, nebo je naše tělo oslabeno, pak je nedokáže dostatečně zkompenzovat. To cítíme nejprve jako únavu a pocit nepohody. Hromadění nerovnováh způsobuje zdravotní potíže, které, není-li odstraněna jejich příčina, mohou vést ke vzniku nemoci. Nerovnováhy a funkční poruchy máme každý z nás, a tak jako ledovec ukazuje nad hladinou pouze svoji špičku, tak i my začínáme cítit potíže tam, kde se nahromaděné nerovnováhy ve svém působení zesilují.
CBG je expertní a informační systém, který objektivně zhodnotí nerovnováhy a funkční poruchy pohybového systému a následně ukazuje vhodnou terapii.
CBG je Váš osobní terapeut a trenér, který je Vám vždy k dispozici.
Pomocí CBG je možné zlepšit zdravotní potíže i předcházet nemoci, tj. zachytit stádium, kdy jsou vytvořeny podmínky pro její vznik a rozvoj, ale nemoc sama se ještě neprojevuje. Citlivá diagnostická část CBG umí odhalit i ty nerovnováhy, které si ještě neuvědomujeme, protože nám zatím nepůsobí potíže.
Kromě preventivní péče o zdraví pomáhá CBG v dalších případech jako:
• bolesti zad a kloubů,
• pohybové potíže,
• výhřezy plotének,
• vadné držení těla (skoliózy),
• poúrazové a pooperační stavy,
• dýchací potíže (astma),
• gynekologické potíže,
• poruchy prokrvení ("studené nohy"),
• oslabení imunity,
• hormonální nerovnováhy,
• únava a napětí,
• psychosomatické poruchy,
• zlepšení fyzické i psychické kondice.


Pro koho je určen systém CBG?

Pro každého, kdo chce pravidelně pečovat o své zdraví. CBG slouží pro domácí použití ke každodenní kontrole a péči o své zdraví poučenými uživateli. 
CBG mohou používat sportovci i lidé, kteří chtějí s pravidelnou pohybovou aktivitou teprve začít.  Pro osoby se zdravotními potížemi je cenným nástrojem zlepšování jejich zdravotní kondice.

Jak začít se systémem CBG?

Doporučujeme absolvovat jednodenní praktický seminář, na kterém se podrobně seznámíte s možnostmi systému CBG, vyzkoušíte si na sobě jeho účinky a naučíte se jak CBG efektivně využívat. Pokud nemůžete školení absolvovat, je nezbytné podstoupit vyšetření v některém z odborných center CK, kde s Vámi odborníci proberou případné kontraindikace, naučí Vás správně provádět cviky, doporučí vhodný typ cvičebního programu a další individuální opatření ve změně životního stylu. Na školení CBG nebo na vyžádání v odborném centru CK získáte přístup k zabezpečeným stránkám odkud je možno stáhnout instalační soubor programu, návod k jeho obsluze a zpřístupní se Vám řada dalších cenných informací pro efektivní využívání systému CBG.


Jak systém CBG používat?

Systém CBG je vhodné používat denně, nejlépe ráno a večer, abychom udrželi své tělo v optimální kondici. Celková doba práce se systémem při preventivním používání je 15-20 minut.
Z vybraných způsobů ovlivnění funkcí pohybového systému (nástrojů) je možné skládat libovolné kombinace terapeutických postupů. Pokud mi například vyhovuje určitý druh cvičení, tak mi pro každodenní péči stačí jeden program z řady Home GYM s občasným doplněním jiného druhu cvičení nebo ošetření v odborném centru.
Pokud chci využívat více druhů cvičení střídavě podle své kondice a zvláště pokud bude se systémem pracovat více osob (např. celá rodina), je vhodné použít domácí diagnostické a cvičební centrum Home Complex.

Princip CBG

CBG využívá známého poznatku, že se pohybový systém chová jako obrazovka, na kterou se promítají informace o fungování celého těla. Tyto informace lze pomocí expertního a informačního systému CBG zaznamenat, rozluštit a využít pro ovlivnění kondice. Pohybový systém je zároveň branou pro vstup důležitých informací pro tělo. Vybraným působením na různé části pohybového systému je možno tělu zadávat potřebné pokyny pro obnovu tělesné i psychické rovnováhy.
Expertní a informační systém CBG vyhodnotí momentální kondici celého těla a navrhne několik různých úkonů (například sestavu cviků), které v daném okamžiku efektivně pomůžou k rychlému obnovení rovnováhy. Není nutné složitě hledat, jak tělu pomoci od potíží. To za nás udělali týmy odborníků, kteří po mnoho let zkoumali chování těla, a své poznatky předali počítačovému programu. CBG vychází z poznatků oficiálních lékařských oborů, především ortopedie, neurologie, myoskeletální medicíny a rehabilitace. Využívá také zkušeností z tradičních východních technik, například jógy, akupunktury, feng shui. Spojuje v jeden celek pohled „západní" a „východní" medicíny.


Kontrola kondice těla

CBG má část diagnostickou a část terapeutickou. Diagnostika spočívá v provedení několika testovacích cviků. Naším úkolem je napodobit pohyby, které provádí postava na obrazovce, a vyhodnotit, nakolik se nám pohyb vydařil. 
Obrázek pohybu, který se nepodaří provést správně, označíme kliknutím. CBG vyhodnotí ze zadaných hodnot naši momentální kondici a tu zobrazí v grafu. Při pravidelném používání CBG můžeme sledovat, jak se mění naše kondice v čase.
Výsledek každé provedené diagnostiky je zobrazen sloupcem. Výška a barva sloupce udává celkovou nerovnováhu pohybového systému. Čím je výška vyšší, tím je nerovnováha větší. Zelené sloupce značí dobrou kondici. Pokud je nerovnováha opakovaně zobrazena červenou barvou, je doporučeno absolvovat vyšetření nebo konzultaci v odborném centru. Systém CBG pro domácí použití zobrazuje uživateli pouze celkovou momentální kondici, ale ukládá v archivu podrobné údaje o funkci celého těla. Tyto informace však může z archivu přečíst pouze odborník pomocí odborných verzí programů. Při pravidelném provádění diagnostik a cvičení Vám v odborném centru mohou z archívu Vašich výsledků diagnostik ukázat, kde má Vaše tělo „slabá místa“. Lze zobrazit, které svalové skupiny jsou nejvíce přetěžované, jak je ztížena páteř, které klouby a kosti jsou nejvíce přetěžované, jak s pohybovým systémem souvisí funkce orgánů a hormonálních žláz a další řadu parametrů vypovídajících o fyzické i psychické kondici těla. O kvalitě zdraví vypovídá schopnost těla kompenzovat nerovnováhy a udržovat optimální kondici. Odborné úrovně CBG umožňují zobrazit, jak se v čase mění nálezy na nejvíce ohrožených místech těla. Pokud se například i přes pravidelné cvičení objevuje v nálezech diagnostik vazba na určitý orgán a nálezy se zhoršují, může to být první signál počínajícího onemocnění. Často pomůže ke zlepšení změna životního stylu (přestat kouřit, upravit stravu nebo pitný režim…). Jestliže provedené změny životního stylu nevedou ke zlepšení nálezu, jsou nutná další odborná vyšetření, která dokážou odhalit včas možné onemocnění a umožní zahájit účinnou léčbu dříve, než se nemoc projeví v akutní fázi.
Systém CBG, který spojuje pravidelné domácí cvičení podporované kontrolou v odborných centrech, představuje reálný nástroj kontroly a řízení zdraví, který umožňuje nemocem cíleně předcházet.


Možnosti zlepšení kondice těla

Pravidelné cvičení významně přispívá ke zlepšení celkové kondice. Inspiraci cviků můžeme nalézt ve spoustě knih, absolvovat různá skupinová cvičení nebo použít nyní velmi populární cvičení dle DVD, kde zkušený cvičitel předvádí sestavy cviků. Každý pohyb přiměřený naší kondici je vhodný, ale všechny výše uvedené způsoby mají hlavní nevýhodu, že jsou obecné a většinou nerespektují individuální potřeby našeho těla. Lepší možností je používání cvičební konzole k počítači, kde je možno pomocí zpětné vazby korigovat provádění cviků. Toto řešení vyžaduje vyšší vstupní investici a vyhodnocuje pouze základní odchylky od rovnováhy, neumožňuje podrobný náhled na funkci celého těla a nemá podporu v odborných centrech.
Ideální je cvičení, které je individuálně sestaveno dle momentálních nerovnováh těla jako klíč k zámku. K tomu by bylo potřeba, aby naši kondici pravidelně sledoval zkušený terapeut a sestavu cviků přizpůsoboval naší momentální kondici. To je však v běžném životě obtížně splnitelné. Systém CBG to snadno umožňuje. Podle momentální kondice těla a nerovnováh celého těla zjištěných diagnostickou částí navrhne individuální opatření (cviky, masáže…), která jsou cíleně zaměřena na obnovení rovnováhy. CBG je osobní terapeut a trenér, který je kdykoliv k dispozici pro kontrolu kondice těla a aktualizaci individuální sestavy cviků nebo ošetření.
Podle kondice těla a případně charakteru zdravotních potíží umožňuje CBG zvolit vhodný typ cvičení nebo ošetření.


Co systém CBG nabízí?

Systém CBG CyberBodyGuard nabízí několik řad programů, které jsou členěny podle způsobu práce, podle způsobu ošetření nebo podle zaměření na určitý zdravotní problém. Uživatel si tak může vybrat program, který nejvíce vyhovuje jeho potřebám.


Členění systému CBG podle způsobu práce s programem

   Home Player – řada programů pouze pro návrh ošetření bez možnosti provedení diagnostiky. Nutná pravidelná spolupráce s odborným centrem CK. Programy této řady jsou pouze pro jednu osobu.
Home GYM – řada programů pro návrh různých způsobů ošetření. Program umožňuje domácí zjednodušenou diagnostiku momentálního stavu funkcí pohybového systému a návrh jednoho způsobu ošetření (druh cvičení…). Programy této řady jsou pouze pro jednu osobu.
Home Complex - řada programů umožňující diagnostiku a výběr návrhu ošetření různými způsoby z komplexu nainstalovaných podprogramů pro návrh ošetření (DISKů). Program může používat více osob.
Home individual – řada programů umožňující diagnostiku a návrh ošetření, které je zaměřené na docílení míry osobní individuální asymetrie při které se ošetřovaná osoba cítí nejlépe. Zvláště vhodné pro sportovce provozující asymetrické sporty nebo pro osoby s vrozenými asymetriemi funkcí pohybového systému. Program lze použít pouze jako součást Home Complex.


Členění podle způsobu ošetření

Soubor programů řady Home umožňuje výběr následujících možností ošetření (cvičení)
Collection Gymnastic Home využívá různých druhů cvičení. Podle druhu cvičení jsou k dispozici programy řady
Home GYM Classic – cvičení založené na řízeném způsobu dýchání v určité pozici. Je vhodné především pro začátečníky, kdy omezení funkcí pohybového systému má úzkou souvislost s nedostatkem pohybu nebo špatnou životosprávou.
Home GYM Dynamic – cvičení využívající pohyb těla z výchozí do koncové polohy a zpět v určitém rytmu. Je vhodné pro osoby bez akutních potíží, které mají rády pohyb.
Home Gym Veterans – cvičení využívající kombinaci strečinkových cviků s dýcháním v určité pozici. Vhodné především pro starší osoby.
Collection Unguent Home využívá nanášení mastí na různé části těla. Podle druhu požité masti jsou k dispozici programy řady
Home Unguent Boby Star využívající masážní emulze BOBY Star, která je vhodné především pro sportovce nebo osoby s velkou fyzickou námahou.
Home Unguent Traumaplant využívá mast TRAUMAPLANT. Vhodný je především pro osoby s kloubními potížemi.
Collection Total Gym – využívá cvičení na cvičební lavici Total Gym. Vhodné pro osoby, které chtějí pravidelně posilovat.
Všechny kolekce (Collection) mohou zahrnovat ještě další programy zaměřené na konkrétní zdravotní problém nebo programy z řady Individual.

Ukázka cviku z individuální cvičební sestavy                                                                             Ukázka ošetření nanášením masti na místa určená CBG

Členění podle zaměření na zdravotní problémy

Soubor programů CBG Home umožňuje výběr z řady speciálních programů zaměřených na konkrétní zdravotní problémy. Používání těchto programů je ale možné až po konzultaci v odborném centru CK a vyloučení určitých kontraindikací.
Home GYM Spine L – program pro návrh cvičební sestavy pro osoby s bolestmi v bederní části páteře včetně výhřezů plotýnek a to i v akutním stavu.
Home GYM Slim Home – cvičební program pro regulaci tělesné hmotnosti.


Home GYM Player
Pokud jste v pravidelné péči odborného centra Computer Kinesiology, můžete použít programy s řady „Home Player“. Podmínkou jsou pravidelné návštěvy odborného centra CK, kde Vám provedou kontrolu a ošetření odbornou verzí programů CK a předají Vám výsledek diagnostiky, který nahrajete do své domácí verze programu „CBG Home Solo player“. Ta umožňuje z tohoto výsledku navrhovat sestavy cviků aktualizované pro každý den. Můžete si nastavit náročnost cvičení podle vaší aktuální kondice, nastavit maximální dobu trvání cvičební sestavy. Velkou výhodou je, že Vám na obrazovce postava předvádí cvik včetně akustické signalizace rytmu dýchání nebo rychlosti provádění pohybů. Efekt cvičení je tak výrazně vyšší než u cvičení fixní sestavy.


Home GYM
Pokud máte zájem pravidelně pečovat a kontrolovat své zdraví, doporučujeme programy z řady CBG Home Solo s diagnostickou částí. Ta Vám umožní provádět si pravidelnou kontrolu a aktualizaci výsledků diagnostik bez nutnosti návštěvy odborného centra CK. V případě, že výsledek testovací části (diagnostiky) ukáže aktuální rizikový stav, je možno tento výsledek konzultovat s odborným centrem CK „na dálku“ bez nutnosti osobní návštěvy. Stačí poslat na e-mailovou adresu odborného centra požadavek na konzultaci a ke zprávě přiložit soubor archivu s výsledky Vaší diagnostiky.
Podle kondice Vašeho těla a problému, který chcete prioritně řešit, si můžete vybrat z několika způsobů cvičení nebo ošetření.


Home Individual
Každý člověk má nějakou vrozenou asymetrii ve funkci pohybového systému. Tato asymetrie je mu vlastní a je to jeho osobní norma, při které se cítí nejlépe. Běžné programy CK a CBG korigují zjištěné momentální nerovnováhy podle obecné symetrické normy.
Toto cvičení je určeno pro osoby pravidelně cvičící s CBG a sportovce provozující sporty s nesymetrickou zátěží např. tenis… Pravidelným tréninkem si tenista zesiluje asymetrii zátěží jednotlivých skupin svalů. Určitá asymetrie je nutná, pro to, aby podal potřebný výkon. Přesáhne-li asymetrie určitou mez, stává se rizikem pro vznik úrazu.
Cvičení s CBG Home Individual umožňuje udržovat pohybový systém sportovce na funkčních asymetriích, kdy podává nejlepší výkon při minimalizaci rizika úrazu.
CBG GYM Individual je vhodný také pro každého, kde chce svou kondici udržovat v optimálním stavu. Každý z nás má určité asymetrie, většinou vrozené. Obvykle se nejlépe cítíme, když se naše aktuální kondice blíží vrozeným asymetriím. Programy z řady Individual korigují nerovnováhy ve funkci Vašeho pohybového systému na Vaši osobní normu, kdy se cítíte nejlépe. Pro práci s programy řady Individual je nutné mít nainstalovaný potřebný program pro návrh ošetření a vytvořen individuální profil na své kartě (User Card). Vytvoření individuálního profilu si můžete vyžádat u prodejce programu. Nutné je poskytnout soubor archiv, který obsahuje alespoň 10 záznamů diagnostik. Měl by obsahovat výsledky diagnostik, kdy máte nějaké potíže a hlavně výsledky diagnostik, kdy máte pocit výborné kondice. Svoji aktuální kondici ohodnotíte subjektivním pocitem na stupnici 1 – 6 a zapíšete do své karty před započetím diagnostiky. Stupeň 1 udává vynikající kondici a stupeň 6 vyjadřuje akutní pohybové potíže.

Home Complex
Programy řady Home Complex tvoří domácí (rodinné) cvičební a ošetřovatelské centrum. Může ho používat více osob. Každý má svůj archiv výsledků uložen na svoji osobní kartě uživatele (User Card). Kromě diagnostiky umožňuje výběr návrhu ošetření různými způsoby z komplexu nainstalovaných podprogramů pro návrh ošetření (DISKů) včetně řady Individual. Výběr podprogramů pro návrh ošetření (DISKů) lze zvolit individuálně a své cvičební centrum zformovat dle potřeb rodiny.

Home GYM Classic
Je vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí, malými rozsahy pohybů, pohybovými potížemi a jako příprava na další části CBG pro každodenní péči o zdraví. Využívá k nápravě nerovnováh řízené dýchání v určité pozici. Rytmus dechu je určován programem podle aktuálního stavu potíží. Rytmické dýchání vede nejen k vyrovnání svalového napětí, ale ovlivňuje i řadu procesů uvnitř těla. Prohloubený dech zintenzivňuje výměnu plynů v plicích. Většina lidí, zvláště při nedostatku pohybu, dýchá velmi mělce a při tomto dechu dochází jen k částečné obměně vzduchu v plicích. Zjednodušeně můžeme říci, že plíce jsou naplněny především „starým vydýchaným“ vzduchem, který je pouze částečně zřeďován čerstvým vzduchem. Narůstající koncentrace kysličníku uhličitého vede k „překyselení organismu“, což se projeví nárůstem únavy, oslabení imunity, zvýšenou bolestivostí, hormonálními a metabolickými nerovnováhami. Pro rychlé „odkyselení organismu“, které je nyní velmi popularizováno, je na trhu nabízena řada potravinových doplňků a procedur. V naprosté většině je to však utrácení peněz bez valného výsledku. Nejjednodušší, nejrychlejší, nejúčinnější a také nejlevnější způsob „odkyselení organismu“ je hluboké řízené dýchání. Home Gym Classic umožňuje dýchání individuálně přizpůsobit potřebám těla.
Vhodně zvoleným způsobem a rytmem dýchání lze působit efektivně i na psychický stav, navodit stav relaxace u stresovaných osob nebo naopak povzbudit k činnosti osoby unavené. Velmi dobré výsledky jsou u osob s počínajícími psychickými potížemi – deprese, úzkosti…


Home GYM Dynamic
Je vhodný pro osoby bez akutních bolestivých stavů pohybového aparátu, s běžnými rozsahy pohybů jako každodenní pohybová aktivita. Využívá dynamické cviky s protažením vybraných partií těla. Jednoduché pohyby z výchozí do koncové polohy a zpět v určitém rytmu nejen protahují stažené svalové skupiny, ale zlepšují i oběhové funkce, zvláště zintenzivňují lymfatický oběh. Zlepšuje nejen kondici fyzickou a psychickou, ale i významně harmonizuje metabolickou, hormonální a imunitní činnost. Velmi oblíben mladou populací pro svoji akčnost, ale je vhodný i ve vysokém věku.


Home GYM Veterans
Je vhodný především pro osoby s omezenou pohyblivostí, s akutními pohybovými potížemi, nebo jako počáteční pravidelná pohybová aktivita i jako příprava pro další části CBG pro každodenní cvičení. Základem jsou jednoduché strečinkové cviky doplněné o rytmické dýchání ve vybrané pozici. Sestava cviků je navrhována programem podle aktuální kondice klienta a je velmi variabilní i co do obtížnosti.

Collection Unguent
Programy Collection Unguent je vhodné použít především u osob s velmi omezenou pohyblivostí, s akutními pohybovými potížemi nebo jako příprava pro cvičení nebo pro zesílení účinku předchozích ošetření. Využívá ovlivnění nerovnováh těla nanášením mastí na místa vybraná programem. Tím ovlivňuje chování těla jako celku, nikoliv jen postižené části. Prakticky všechny masážní emulze a masti mají ve svém návodu doporučenu aplikaci na postiženou část těla (namožený sval, bolavý kloub…). Lze však použít mnohem inteligentnější a účinnější řešení, které využívá znalostí vztahů míst na povrchu těla k funkcím vzdálených částí těla. Dochází k zesílení efektu ošetření a k výrazně vyššímu účinku s prodlouženou dobou působení. Můžeme říci, že program z Collection Unguent doplňuje masti umělou inteligencí. Doporučená četnost aplikace je alespoň jedenkrát za 1-5 dnů, podle akutnosti potíží a osobní citlivosti. Před použitím masti je nutné otestovat individuálně případnou nesnášenlivost některých složek masti nebo emulze.
V nabídce jsou programy využívající různé masti a masážní emulze.
• Unguent Boby Star využívající masážní emulze BOBY Star, která je vhodné především pro sportovce nebo osoby s velkou fyzickou námahou.
• Unguent Traumaplant využívá mast TRAUMAPLANT. Vhodný je především pro osoby s kloubními potížemi.
• Unguent JUST využívá několik druhů masti značky JUST. Jejich kombinací lze zesílit efektivitu ošetření. Je určena především pro odborná centra

Collection Total Gym
Je vhodný pro široký okruh uživatelů od pohybově zdatných, kteří chtějí cíleně posilovat nebo formovat své tělo až po osoby s pohybovými potížemi. Využívá individuálně navržené sestavy cviků na cvičební lavici Total Gym. Nejčastější chybou při posilování je nerovnoměrné zatěžování skupin svalů. Začátečník většinou dělá cviky, které mu jdou nejlépe, a zapomíná na posilování oslabených svalů. Pro bezpečné posilování je nutné zatěžovat skupiny svalů vyváženě podle jejich momentálních nerovnováh. Program navrhne optimální sestavu cviků včetně vhodné zátěže úměrně kondici cvičícího. Velmi efektivní způsob cvičení pro každodenní použití i pro občasné zlepšení kondice.

GYM Spine L
Je vhodný především pro osoby s akutními i chronickými bolestmi v bederní části páteře. Zvláště je doporučován pro osoby s výhřezem ploténky v bederní páteři a to i v akutní fázi. Toto cvičení je možno používat až po konzultaci v odborném centru CK, kde Vás naučí provádět jednotlivé cviky s ohledem na Vaši kondici a doporučí další opatření pro zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

GYM Slim
Je vhodný především pro osoby, které chtějí upravovat a kontrolovat svoji tělesnou hmotnost. Pravidelný pohyb je nedílnou součástí všech programů zaměřených na hubnutí. Cvičení s GYM Slim není zaměřeno jen na množství „spálené energie“, ale především na přeladění nastavení vnitřních metabolických procesů a podporu lymfatického oběhu těla. Zjednodušeně lze efekt cvičení vysvětlit následovně. Energie, kterou má tělo k dispozici, si rozdělí na dvě části. Tu, kterou potřebuje na okamžitou výkonnost a druhou část schová „do zásoby“ na horší časy. Nárůst zásob energie (tuků) tělo preferuje, pokud je v chronickém stresu nebo máme nedostatek vhodného pohybu. Cvičení GYM Slim vede tělo k tomu, aby více energie směřovalo do okamžité spotřeby. Tím dochází k úbytku zásobního tuku, hubneme, ale máme více energie na okamžitou činnost.