JONA

Home Individual

Home Individual
Každý člověk má nějakou vrozenou asymetrii ve funkci pohybového systému. Tato asymetrie je mu vlastní a je to jeho osobní norma, při které se cítí nejlépe. Běžné programy CK a CBG korigují zjištěné momentální nerovnováhy podle obecné symetrické normy.
Toto cvičení je určeno pro osoby pravidelně cvičící s CBG a sportovce provozující sporty s nesymetrickou zátěží např. tenis… Pravidelným tréninkem si tenista zesiluje asymetrii zátěží jednotlivých skupin svalů. Určitá asymetrie je nutná pro to, aby podal potřebný výkon. Přesáhne-li asymetrie určitou mez, stává se rizikem pro vznik úrazu. 
Cvičení s CBG Home Individual umožňuje udržovat pohybový systém sportovce na funkčních asymetriích, kdy podává nejlepší výkon při minimalizaci rizika úrazu.
CBG GYM Individual je vhodný také pro každého, kde chce svou kondici udržovat v optimálním stavu. Každý z nás má určité asymetrie, většinou vrozené. Obvykle se nejlépe cítíme, když se naše aktuální kondice blíží vrozeným asymetriím. Programy z řady Individual korigují nerovnováhy ve funkci Vašeho pohybového systému na Vaši osobní normu, kdy se cítíte nejlépe. Pro práci s programy řady Individual je nutné mít nainstalovaný potřebný program pro návrh ošetření a vytvořen individuální profil na své kartě (User Card). Vytvoření individuálního profilu si můžete vyžádat u prodejce programu. Nutné je poskytnout soubor archiv, který obsahuje alespoň 10 záznamů diagnostik. Měl by obsahovat výsledky diagnostik, kdy máte nějaké potíže a hlavně výsledky diagnostik, kdy máte pocit výborné kondice. Svoji aktuální kondici ohodnotíte subjektivním pocitem na stupnici 1 – 6 a zapíšete do své karty před započetím diagnostiky. Stupeň 1 udává vynikající kondici a stupeň 6 vyjadřuje akutní pohybové potíže.