JONA

O metodě

Co je CK - Computer Kinesiology?

CK Computer Kinesiology je expertní informační počítačový systém pro diagnostiku a návrh ošetření funkčních poruch především pohybového systému.
Kineziologie je nauka o pohybu lidského těla. CK Computer Kinesiology vyhodnocuje výsledky standardních kineziologických testů pomocí speciálního software. CK využívá znalostí z mnoha medicínských oborů, především myoskeletální medicíny, ortopedie, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicíny. Je výsledkem dlouhodobých výzkumů, klinických zkoušek a spolupráce lékařů a fyzioterapeutů s matematiky a inženýry.

Proč používat systém CK - Computer Kinesiology?

Diagnostické metody používané v běžné medicínské praxi (RTG, CT, ultrazvuk, magnetické rezonance….) zobrazují "poškození" sledované části těla (zlomeniny, nádory a další změny struktur tkání). Tělo však nemusí být poškozeno, stačí, když je "špatně seřízeno", a již cítíme potíže. Pro tyto stavy používáme odborný termín "funkční poruchy". Funkční poruchy můžeme pomocí CK-Computer Kinesiology diagnostikovat, hodnotit a navrhovat efektivní postup jejich ošetření. Více

Pro koho je systém CK Computer Kinesiology určen?

Především pro osoby s akutními i chronickými potížemi pohybového systému jako jsou bolesti zad a kloubů, pohybové potíže, výhřezy plotének, vadné držení těla, skoliózy, poúrazové a pooperační stavy, dýchací potíže, gynekologické potíže, poruchy prokrvení ("studené nohy"), oslabení imunity, hormonální a metabolické nerovnováhy, únava, napětí a psychosomatické poruchy a dále pro každého, kdo chce pečovat o své zdraví a zlepšit svoji kondici.

Jak probíhá ošetření systémem CK Computer Kinesiology?

Vyšetření CK probíhá jako běžné vyšetření na rehabilitaci. Probíhá převážně ve stoji, aby se projevily i skryté nerovnováhy. Podmínkou je, aby vyšetřovaná osoba dokázala alespoň 15 minut samostatně stát a komunikovat s terapeutem. Ten obvykle vyšetřuje rozsahy pohybů, porovnává pohmatem svalový tonus a hledá citlivá místa ve svalech dle standardního postupu zobrazovaném počítačem. Výsledky jednotlivých testů zadává do počítačového programu systému CK. Bez ohledu na potíže, se kterými klient přichází, se vždy testuje celé tělo, aby bylo možno hodnotit vzájemné souvztažnosti v těle.
Po zpracování zadaných hodnot systém CK zobrazí řadu informací především o aktuálních nerovnováhách napětí svalů a funkčních poruchách hybného systému včetně souvislostí s funkcí orgánů, kvalitou tkání i psychikou. To umožní usuzovat na možné příčiny zdravotních potíží klienta. Výstupem testovací části není stanovení diagnózy, ale nalezení "kritických" míst těla, která jsou příčinou potíží klienta.
Systém CK umožňuje navrhnout individuální postup ošetření "šitý na míru" zjištěným aktuálním nerovnováhám a funkčním poruchám. Podobně jako každý zámek má svůj klíč, každá nerovnováha má svůj optimální postup k dosažení rovnováhy.
Ošetření pobíhá především pomocí různých rehabilitačních technik (masáže, vibrace, použití tepla, aplikace emulzí…) nebo cvičením individuálně navržené sestavy cviků.
Pokud výsledky testovací části CK ukáží, kromě pohybových příčin, na další možné souvislosti pohybových potíží, lze doporučit další úpravy životního stylu, případně cíleně směřovat další klinické testy.

Kdo může se systémem CK Computer Kinesiology pracovat?

Systém CK v současné době zahrnuje několik desítek specializovaných programů, které jsou členěny podle odborné kvalifikace uživatele, podle používaných technik, stylu práce či dle zaměření na různé zdravotní problémy.
Systém CK má tyto základní odborné úrovně:
odborná – (Profi) pro lékaře a fyzioterapeuty,
masážní – (Wellness) pro maséry,
cvičební – (Wellness Gym) pro cvičební centra a fitness,
domácí – (Home) osobní a skupinová (rodinná).
Uživatelé ve všech odborných úrovních, kteří získají pravidelnou prací se systém CK a CBG dostatek zkušeností, mohou využít rozšíření funkcí programu přechodem na programy pro zkušené uživatele. Pro začátečníky je určena zkušenostní úroveň Start, pro pokročilé je úroveň Standard a zkušení mohou přejít na úroveň Master.
Propojení odborné části systému CK s částí wellness a částí pro domácí použití (CBG CyberBodyGuard) dává účinný nástroj prevence a terapie funkčních poruch pohybového systému.
Pro odborníky
Cvičení doma
Chci ošetřit
Odborná centra