JONA

CK více 1

CK – Computer Kinesiology - podrobnosti

V dnešní uspěchané doby žijeme způsobem života, který našemu zdraví neprospívá. Jsme vystaveni stresu v přímé i skryté podobě, žijeme ve znečištěném prostředí (smog, konzervované potraviny…), naše strava není v souladu s potřebami těla, zpravidla nemáme dostatek vhodného pohybu a dotýká se nás celá řada dalších tzv. “civilizačních faktorů”. To vše vede k rostoucímu počtu osob s různými “civilizačními neduhy” např. bolestmi zad nebo hlavy, únavou a napětím.

Obtíže začínají poruchami funkcí. Ve fázi lehčí funkční poruchy se klasickým vyšetřením obvykle neodhalí příčina a léčba se zaměřuje na potlačení bolesti nebo dalších symptomů. Statistiky udávají, že v 85 % případů bolestí zad není po provedených pomocných vyšetřeních nalezena příčina potíží. Není-li porucha funkcí odstraněna, přechází po delší době trvání funkční onemocnění v poruchy struktur. Ty již pomocí vyšetřovacích metod (ultrazvuk, RTG, CT, MR…) odhalíme, ale většinou je obtížný návrat funkcí k normě.


CK Computer Kinesiology (computerová kineziologie, počítačová kineziologie) je název pro expertní a informační systém, který umožňuje zjišťovat a upravovat funkční poruchy pohybového systému. Pomocí CK je možné nemoci předcházet, tj. zachytit stádium, kdy jsou vytvořeny podmínky pro její vznik a rozvoj, ale nemoc sama se ještě neprojevuje. CK má výborné výsledky v oblasti prevence poruch funkcí a v terapii akutních i vleklých funkčních onemocnění. CK je vhodná jak pro lidi s nedostatkem vhodného pohybu, tak pro sportovce, u kterých může pomoci zvýšit výkonnost a přispět k prevenci vážných úrazů.

zpět