JONA

Články | Odborné | Média | Vlastní

Dizertační práce

Přehled dizertačních prací využívajících systém Computer Kinesiology

Sezónní doporučeníSezonní info a doporučení

Sezónní doporučení

Sezónní doporučení pro tyto dny jsou obecná doporučení, která platí pro většinu populace v České…

Bakalářské práce

Přehled bakalářských prací využívajících systém Computer Kinesiology    

Uvolnění zkrácených svalů u dětí koloběhen

Komparace výsledků, tj. počtu a tíže nálezů zkrácených svalů testem podle Jandy a testem Computer…

Efekty zotavení po onemocnění COVID-19

Po prodělání onemocnění COVID-19 některým pacientům přetrvávají zdravotní potíže, které před…

Rekondice po onemocnění COVID 19

Někteří lidé po prodělání onemocnění COVID-19 cítí, že jejich tělo nefunguje tak jako dřív. Trpí…

Computer Kinesiology: New Diagnostic and Therapeutic Tool for Lower Back Pain Treatment (Pilot Study)

Pavla Honcu, Petr Zach, Jana Mrzilkova, Dobroslava Jandova, Vladimir Musil, Alexander Martin Celko …

Hernie disku

Využití expertního informačního systému Computer Kinesiology Profi Complex Start u diagnózy hernie…

Steroidní metabolom jako indikátor efektu lázeňské léčebně rehabilitační péče

Bičíková M., Kolátorová L., Máčová L., Bešťák J., Hili M,. Formanová P., Jandová D., Morávek O.,…

Změny v pohybovém systému po Nordic Walking

Jandová D., Morávek O. Publikováno v časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství č. 2, 2011, s.…