JONA
Zpět

Články | Odborné | Média | Vlastní

Dizertační práce

Přehled dizertačních prací využívajících systém Computer Kinesiology

HONCŮ, Pavla. Diferenciální diagnostika, prevence a léčba bolestí zad systémem Computer Kinesiology. Dizertační práce, vedoucí Čelko, Alexander. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK, 2021.