JONA

Články | Odborné | Média | Vlastní

Dizertační práce

Přehled dizertačních prací využívajících systém Computer Kinesiology

Bakalářské práce

Přehled bakalářských prací využívajících systém Computer Kinesiology    

Uvolnění zkrácených svalů u dětí koloběhen

Komparace výsledků, tj. počtu a tíže nálezů zkrácených svalů testem podle Jandy a testem Computer…

Efekty zotavení po onemocnění COVID-19

Po prodělání onemocnění COVID-19 některým pacientům přetrvávají zdravotní potíže, které před…

Computer Kinesiology: New Diagnostic and Therapeutic Tool for Lower Back Pain Treatment (Pilot Study)

Pavla Honcu, Petr Zach, Jana Mrzilkova, Dobroslava Jandova, Vladimir Musil, Alexander Martin Celko …

Hernie disku

Využití expertního informačního systému Computer Kinesiology Profi Complex Start u diagnózy hernie…

Steroidní metabolom jako indikátor efektu lázeňské léčebně rehabilitační péče

Bičíková M., Kolátorová L., Máčová L., Bešťák J., Hili M,. Formanová P., Jandová D., Morávek O.,…

Změny v pohybovém systému po Nordic Walking

Jandová D., Morávek O. Publikováno v časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství č. 2, 2011, s.…

PRE-SENIUM AS PREPARING PERIOD FOR SENIUM - BENEFITS OF SPA STAY IN THE PRIESSNITZ'S SPA, LTD. IN JESENIK FOR CLIENTS 50+

Dobroslava JANDOVÁ, Pavla FORMANOVÁ, Otakar MORÁVEK The authors present a research study realised…

Vliv tvaru a kvality pohybu nohy na posturu a lokomoci u dítěte s neurogenní poruchou řízení pohybu.

Kazuistika, využití Computer Kinesiology v praxi Formanová, P., Jandová,D., Morávek, O. Publikováno…