JONA
Zpět

Články | Odborné | Média | Vlastní

Uvolnění zkrácených svalů u dětí koloběhen

Komparace výsledků, tj. počtu a tíže nálezů zkrácených svalů testem podle Jandy a testem Computer Kinesiology * softwarem Medi Complex - úroveň pro zdravotnictví.

Publikováno v časopise  Rehabilitace a fyzikální lékařství 2022, 29 (4), str. 181 - 193

Celý článek