JONA
Zpět

Články | Odborné | Média | Vlastní

Bakalářské práce

Přehled bakalářských prací využívajících systém Computer Kinesiology

 

 

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor fyzioterapie

Bc. Martin Morávek: Ověření vlivu spirální stabilizace na posturu

Bc. Hana Strejcová: Vyhodnocení terapie Mc Kenzie metodou u posturálního syndromu podle Computerové kineziologie

Bc. Barbora Kuchtová: Nálezy CK u skoliotika před a po 2 měsících ambulantní kinezioterapie podle systému CK

Bc. Šárka Jančová: Změny nálezů Computerové kineziologie u LS syndromu po 2 měsíční kinezioterapii dle CK

Bc. Iveta Sedláčková: Objektivizace účinků terapie viscerální manipulace pomocí počítačové kineziologie

Bc. Monika Slašťanová: Využití Computerové kineziologie u pacientů s dorsalgiemi hrudní páteře

Bc. Kristýna Kozáková: Terapie cervikokraniálního syndromu Computerovou Kineziologií

Ing. Bc. Iva Urbanová: Využití Expertního Informačního Systému u ambulantní léčby lehčí náhlé cévní mozkové příhody

Bc. Ivana Vyletělová: Objektivizace jógy pomocí computerové kinesiologie

Bc. Lenka Pinkasová: Verifikace efektu chůze nordic walking na změny funkce Th páteře počítačovou kineziologií