JONA
Zpět

Články | Odborné | Média | Vlastní

Efekty zotavení po onemocnění COVID-19

Po prodělání onemocnění COVID-19 některým pacientům přetrvávají zdravotní potíže, které před onemocněním neměli. Popisují, že jejich tělo nefunguje jako dříve.  U části nemocných přetrvávají tyto potíže řadu měsíců a nedaří se je běžnými léčebnými postupy odstranit. Provedená lékařská vyšetření, včetně laboratorních testů a výsledků zobrazovacích metod, ukazují nálezy v normě a nedaří se najít medicínskou příčinu potíží.V následujícím sdělení naleznete naše zkušenosti s procesem zotavení po proděláni onemocnění Covid 19.

Efekty zotavení po onemocnění COVID-19