JONA

Wellness

Pro maséry

Odborná úroveň Wellness je určena pro maséry a fyzioterapeuty. Vychází ze stejných principů jako odborná úroveň Profi, ale je modifikována na úroveň znalostí a masážních technik odpovídajících náplni rekvalifikačních kurzů Masér pro sportovní a rekondiční masáže. Programy úrovně Wellness nejsou určeny k léčení, jsou zaměřeny na úroveň sportovní a rekondiční. Použití programů CK Wellness předpokládá znalost latinského názvosloví svalů.

ČÁSTI CK Wellness – COMPUTER KINESIOLOGY Wellness

Systém CK odborné úrovně Wellness má základní části stejné jako odborná úroveň Profi :
– archiv (databáze klientů)
– testovací (diagnostickou) část
– vyhodnocovací část (vyhodnocení vložených dat)
– návrhovou část (návrh individuálně aktuálně doporučených ošetřovacích úkonů)
– optimalizační část (individuální terapie)

Archiv

Archiv, stejně jako v úrovni Profi, obsahuje databázi karet klientů. Umožňuje zakládat, archivovat, třídit a zpracovávat archiv karet klientů. Karta klienta obsahuje základní údaje o klientovi, přehled archivovaných výsledků provedených testování (diagnostik) a provedených ošetření. Archiv je možno poslat do vybraného Odborného specializovaného centra CK ke konzultaci.

 

Testovací část (diagnostika)

Testovací (diagnostická) část je ve vnějších projevech obdobná diagnostické části Profi, respektuje však znalosti a dovednosti odpovídající kvalifikaci maséra pro sportovní a rekondiční masáže.

Vyhodnocovací část

Ve vyhodnocovací části jsou zobrazeny informace odpovídající úrovni Wellness. Zobrazují se pouze funkce Disfunction, která ukazuje celkovou nerovnováhu funkcí pohybového systému z pohledu biomechaniky a funkce GRAF, která ukazuje nálezy v jednotlivých segmentech páteře a zatížení svalových skupin. Program uchovává i další informace o funkcích těla. Ty jsou však zobrazitelné pouze v odborných verzích programu. V případě potřeby je možno archiv klienta s výsledky diagnostiky odeslat ke konzultaci do vybraného Odborného specializovaného centra CK.

Návrhová část CK Wellness

Na základě nerovnováh ve funkcích pohybového systému zjištěných v testovací části navrhne systém CK Wellness vhodný individuální postup masáže. Podobně jako má každý zámek svůj klíč, tak i každý stav nerovnováh pohybového systému má svůj „klíč“, kterým se zjištěné nerovnováhy mohou efektivně ovlivnit. Masér má možnost na základě výsledků testovací části a jeho úrovni povolených způsobů masáží vybrat způsob vhodný typ masáže. Může též využít externí databáze a odeslat archiv klienta ke konzultaci do Odborného specializovaného centra CK. Návrh masážní sestavy může ponechat na systému CK Wellness v automatickém režimu nebo použít manuálním režim. Úroveň náročnosti masážní sestavy ošetřovacích úkonů navrženou systémem CK Wellness může masér dle svých zkušeností a úvah kdykoliv změnit, může měnit i čas trvání celého ošetření. Návrhová část systému CK Wellness má pouze informační a poradní funkci. Jedině masér, který je v přímém kontaktu s klientem, může rozhodnout o způsobu a náročnosti ošetření. Systém automaticky přepočítává navrženou sestavu ošetření podle parametrů schválených masérem. I v průběhu provádění ošetření může masér kterýkoliv z navržených úkonů ošetření nechat přepočítat na méně náročné parametry nebo úkon zcela vynechat pro kontraindikaci.
Návrhová část nabízí různé způsoby masáží. Podprogramy pro návrh masáží nazýváme zkráceně DISK. Výběr DISKů si každé pracoviště volí samo, podle převažující skladby klientů nebo podle používaných technik. Podle způsobu masáží jsou DISKy roztříděny do jednotlivých skupin nazvaných Collection. 
Programy odborné úrovně CK Profi mohou využívat obdobné Disky, ale používají složitější algoritmy návrhu ošetření, používají větší počet ošetřovacích technik a pracují na více ošetřovaných místech těla.

Přehled hlavních Collection:
-  Collection Massage Wellness má výběr z DISKů.
      • Disk Massage Manual Relax Wellness – je vhodný především pro osoby s nedostatkem pohybu nebo velkou psychickou zátěží. Dále je možné nainstalovat i další Disk:

  • Disk Massage Manual Wellness – využívá manuální techniky, ošetření tímto DISKem je vhodné pro osoby s velkou fyzickou zátěží a sportovce.
-   Collection Unguent Wellness využívá nanášení mastí na různé části těla. Úroveň CK Wellness má k dispozici řadu programů s různými druhy mastí a masážních emulzí.
      • Unguent Traumaplant využívá mast TRAUMAPLANT. Vhodný je především pro osoby s pocitem ztuhlých kloubů. Dle je možné využít Disky:
      • Unguent Boby Star využívající masážní emulze BOBY Star, která je vhodné především pro sportovce nebo osoby s velkou fyzickou námahou.
      • Unguent JUST využívající různých mastí JUST, která je vhodné především pro sportovce nebo osoby s velkou fyzickou námahou.
      • Unguent Karitolvyužívající masážní emulze Karitol, která je vhodné především pro sportovce nebo osoby s velkou fyzickou námahou.

 

Optimalizační část (masáže)

V optimalizační části zobrazuje systém CK Wellness masérovi postupně jednotlivé úkony s uvedením masážní techniky, místa (masírovaný sval), času, intenzity a rytmu působení.

 

Indikace

Programy systému CK Wellness jsou určeny pro sportovní a rekondiční masáže, nejsou určeny k léčení.

Kontraindikace

Pro použití programů CK Wellness platí stejné kontraindikace jako pro provádění masáží a aplikaci masážních emulzí. V případě nejasností nebo při výsledku testovací (diagnostické) části, který ukazuje na riziko výskytu zdravotní kondice vylučující provedení masáže, je doporučeno využít služeb Odborného specializovaného centra CK.

Výhody

Oproti „klasickým“ sportovním nebo rekondičním masážím je velkou výhodou masáží v systému CK Wellness přizpůsobení masážní sestavy individuálním zvláštnostem každého klienta a také jeho aktuálnímu momentálnímu stavu nerovnováh ve funkcích pohybového systému. Každá masážní sestava je tak originál, který je optimalizován dle stavu klienta. Masáže dle CK Wellness dosahují výraznějšího a dlouhodobějšího efektu než běžné masáže.

Data získaná v systému CK Wellness lze odeslat do Odborného specializovaného centra CK k další analýze a konzultaci. Vyšší verze programů CK medicínské úrovně umožňují zobrazit mnoho dalších údajů o funkcích těla a navrhnout další doporučení ve změně tréninku nebo životního stylu, případně doporučit další cílená medicínská vyštření.

Doporučení

Doporučujeme masáže dle CK Wellness doplnit cvičením  dle CK Wellness GYM a používat verze programů pro domácí cvičení z úrovně Home GYM. Pokud provádění masáží dle CK Wellness nepřináší očekávaný efekt, doporučujeme vyžádat si konzultaci výsledků, případně absolvovat ošetření, v některém z Odborných specializovaných center CK.