JONA

Wellness GYM

Pro cvičitele

Odborná úroveň Wellness GYM je určena pro cvičitele. Vychází ze stejných principů jako odborná úroveň Profi, ale je modifikována na úroveň znalostí a cvičebních technik odpovídajících náplni rekvalifikačních kurzů pro instruktory a cvičitele. Programy úrovně Wellness GYM nejsou určeny k léčení, jsou zaměřeny na úroveň sportovní a rekondiční. Použití programů CK Wellness GYM předpokládá znalost latinského názvosloví svalů.

ČÁSTI CK Wellness GYM – COMPUTER KINESIOLOGY Wellness GYM

Systém CK odborné úrovně Wellness GYM má základní části stejné jako odborná úroveň Profi :
– archiv (databáze klientů)
– testovací (diagnostickou) část
– vyhodnocovací část (vyhodnocení vložených dat)
– návrhovou část (návrh individuálně aktuálně doporučených ošetřovacích úkonů)
– optimalizační část (individuální terapie)

Archiv

Archiv, stejně jako v úrovni Profi, obsahuje databázi karet klientů. Umožňuje zakládat, archivovat, třídit a zpracovávat archiv karet klientů. Karta klienta obsahuje základní údaje o klientovi, přehled archivovaných výsledků provedených testování (diagnostik) a provedených ošetření. Archiv je možno poslat do vybraného Odborného specializovaného centra CK ke konzultaci.

 Testovací část (diagnostika)

Testovací (diagnostická) část je ve vnějších projevech obdobná diagnostické části Profi, respektuje však znalosti a dovednosti odpovídající kvalifikaci cvičitele.

Vyhodnocovací část

Ve vyhodnocovací části jsou zobrazeny informace odpovídající úrovni Wellness GYM. Zobrazují se pouze funkce Disfunction, která ukazuje celkovou nerovnováhu funkcí pohybového systému z pohledu biomechaniky a funkce GRAF, která ukazuje nálezy v jednotlivých segmentech páteře a zatížení svalových skupin. Program uchovává i další informace o funkcích těla. Ty jsou však zobrazitelné pouze v odborných verzích programu. V případě potřeby je možno archiv klienta s výsledky diagnostiky odeslat ke konzultaci do vybraného Odborného specializovaného centra CK.

Návrhová část CK Wellness GYM

Na základě nerovnováh ve funkcích pohybového systému zjištěných v testovací části navrhne systém CK Wellness GYM individuální cvičební sestavu optimalizovanou a aktuální kondici klienta. Podobně jako má každý zámek svůj klíč, tak i každý stav nerovnováh pohybového systému má svůj „klíč“, kterým se zjištěné nerovnováhy mohou efektivně ovlivnit. Cvičitel má možnost na základě výsledků testovací části vybrat způsob vhodný typ cvičení. Může též využít externí databáze a odeslat archiv klienta ke konzultaci do Odborného specializovaného centra CK. Návrh cvičební sestavy může ponechat na systému CK Wellness GYM v automatickém režimu nebo použít manuálním režim. Úroveň náročnosti cvičební sestavy navržené systémem CK Wellness GYM může cvičitel dle svých zkušeností a úvah kdykoliv změnit, může měnit i čas trvání celého cvičení. Návrhová část systému CK Wellness GYM má pouze informační a poradní funkci. Jedině cvičitel, který je v přímém kontaktu s klientem, může rozhodnout o vhodnosti provedení navrženého cviku, případně o jeho náhradním provedení. Systém automaticky přepočítává navrženou sestavu ošetření podle parametrů schválených cvičitelem. I v průběhu cvičení může cvičitel kterýkoliv z navržených cviků nechat přepočítat na méně náročné parametry nebo cvik zcela vynechat pro kontraindikaci.
Návrhová část nabízí různé způsoby cvičení. Podprogramy pro návrh cvičení nazýváme zkráceně DISK. Výběr DISKů si každé pracoviště volí samo, převážně podle převažující skladby klientů. Podle způsobu cvičení jsou DISKy roztříděny do jednotlivých skupin nazvaných Collection. 
Programy odborné úrovně CK Profi mohou využívat obdobné Disky, ale používají složitější algoritmy návrhu ošetření, používají větší počet cviků a mohou být zacíleny na konkrétní zdravotní potíže.

Přehled hlavních Collection:

Collection Gymnastic Wellness využívá různých druhů cvičení. Podle druhu cvičení jsou k dispozici programy řady
      • GYM Classic Wellness – cvičení založené na řízeném způsobu dýchání v určité pozici. Je vhodné především pro začátečníky, kdy omezení funkcí pohybového systému má úzkou souvislost s chronickým přetěžováním určitých skupin svalů, nedostatkem pohybu nebo špatnou životosprávou.
      • GYM Dynamic Wellness – cvičení využívající pohyb těla z výchozí do koncové polohy a zpět v určitém rytmu. Je vhodné pro osoby které mají rády pohyb a jsou v dobré pohybové kondici.

  • GYM Low Back Pain Wellness -  cvičení pro osoby s bolestmi v dolní části zad („v kříži“), které nevystřelují do dolních končetin. Cvičení je určeno pro osoby, které nemají objektivní medicínský nález vysvětlující tyto potíže. V případě, že potíže mají prokázanou příčinu, doporučujeme ošetření v některém z Odborných specializovaných center CK.
  • GYM Spine LWellness - program pro návrh cvičební sestavy pro osoby s bolestmi vystřelujícími do dolních končetin. Cvičení je určeno pro osoby, které nemají objektivní medicínský nález vysvětlující tyto potíže. V případě, že potíže mají prokázanou příčinu, doporučujeme ošetření v některém z Odborných specializovaných center CK.

 

Optimalizační část (cvičení)

V optimalizační části zobrazuje systém CK Wellness GYM cvičiteli postupně jednotlivé cviky s pozicí cviku, dobou trvání cviku, intenzitou a rytmem dýchání nebo pohybu.

 

Po zacvičení sestavy dostavá klient svoji sestavu cviků vytištěnou s dalšími informacemi. Je možné sestavu cviků předat ve formě exe souboru, který po spuštění ukazuje pozici cviku a zároveň akusticky signalizuje režim a rytmus dýchání. Doporučujeme pokračovat v domácím cvičení s programy řady Home GYM Player, které umožňují nastavit si náročnost cvičení podle momentální kondice a také stanovit časový limit trvání cvičební sestavy.

Indikace

Programy systému CK Wellness GYM je určen pro sportovní a rekondiční cvičení, nejsou určeny k léčení.

Kontraindikace

Pro použití programů CK Wellness GYM platí obecné kontraindikace pro rekondiční cvičení. V případě nejasností nebo při výsledku testovací (diagnostické) části, který ukazuje na riziko výskytu zdravotní kondice vylučující provedení cvičení, je doporučeno využít služeb Odborného specializovaného centra CK.

Výhody

Oproti „klasickým“ sportovním nebo rekondičním cvičením je velkou výhodou cvičení v systému CK Wellness GYM přizpůsobení cvičební sestavy individuálním zvláštnostem každého klienta a také jeho aktuálnímu momentálnímu stavu nerovnováh ve funkcích pohybového systému podle provedené diagnostiky. Každá cvičební sestava je tak originál, který je optimalizován dle stavu klienta. Cvičení dle CK Wellness GYM dosahuje rychlejšího a dlouhodobějšího efektu než běžné cvičení.

Data získaná v systému CK Wellness GYM lze odeslat do Odborného specializovaného centra CK k další analýze a konzultaci. Vyšší verze programů CK medicínské úrovně umožňují zobrazit mnoho dalších údajů o funkcích těla a navrhnout další doporučení ve změně tréninku nebo životního stylu, případně doporučit další cílená medicínská vyštření.

Doporučení

Doporučujeme cvičení dle CK Wellness GYM doplnit používáním verze programů pro domácí cvičení z úrovně Home GYM. Pokud cvičení dle CK Wellness GYM nepřináší očekávaný efekt, doporučujeme vyžádat si konzultaci výsledků, případně absolvovat ošetření, v některém z Odborných specializovaných center CK.