JONA

Chci ošetření

Chci ošetření

Pro koho je systém CK Computer Kinesiology určen?

Především pro osoby s akutními i chronickými potížemi pohybového systému jako jsou bolesti zad a kloubů, pohybové potíže, výhřezy plotýnek, vadné držení těla (skoliózy), poúrazové a pooperační stavy, dýchací potíže (astma), gynekologické potíže, poruchy prokrvení ("studené nohy"), oslabení imunity, hormonální nerovnováhy, bolesti hlavy, únava, napětí a psychosomatické poruchy a dále pro každého, kdo chce pečovat o své zdraví a zlepšit svoji kondici.

Jak probíhá ošetření systémem CK Computer Kinesiology?

Vyšetření CK probíhá jako běžné vyšetření na rehabilitaci ve spodním prádle, aby byla dobře vidět souhra práce svalů a pohyb páteře.. Vyšetření probíhá převážně ve stoji, aby se projevily i skryté nerovnováhy. Podmínkou je, aby vyšetřovaná osoba dokázala alespoň 15 minut samostatně stát a komunikovat s terapeutem. Na první návštěvu plánujeme obvykle 2 hodiny, kontrolní návštěvy trvají většinou hodinu.
Při první návštěvě je klient písemně seznámen s postupem ošetření a jeho cenou. Dále uvede důležité informace o svém zdravotním stavu, především nemoci, na které se léčí, prodělané úrazy a operace a také uvede seznam léků, pokud nějaké bere. To vše potřebuje terapeut znát, protože některé ošetřovací úkony jsou při některých zdravotních stavech kontraindikovány a nesmí se provádět. Klient o tom podepisuje poučení a souhlas s ošetřením.

Testovací část systému Computer Kinesiology doplňujeme pomocnými testy, které pomohou odlišit biomechanické a ostatní příčiny potíží klienta.

Vyšetření začíná vážením na dvou vahách, kdy klient stojí každou nohou na jedné váze. Rozdíl v zatěžování dolních končetin je důležitou informací při hledání příčin zdravotních potíží. Málokdo stojí tak, že zatěžuje obě nohy stejně. Rozdíl v zatížení dolních končetin do 10% hmotnosti těla je považován za vyhovující, ale může upozorňovat například na poranění odlehčované končetiny a to i velmi starého data. Rozdíl v zátěži dolních končetin může být způsoben i rozdílnou délkou končetin, špatnou nožní klenbou, vrozenými asymetriemi… Pokud je přetěžování jedné nohy velké nebo trvá dlouhou dobu, může způsobit potíže i na vzdálených částech těla – bolest v zádech, v ramenou, bolest hlavy...

V další fázi je kontrolováno rozložení zatížení na chodidlech a stav nožní klenby vyšetřením na podoskopu. To je v jednoduchém provedení speciální skleněná deska a pod ní je umístěno šikmo zrcadlo. Klient stojí na skleněné desce a v zrcadle je vidět otisk chodidel. Pokud se ukáže významná odchylka od normy, doporučujeme zhotovení individuálních stélek do obuvi nebo další posouzení lékařem specialistou.

Další pomocné vyšetření je sledování os těla pomocí laseru. Klient stojí a na jeho tělo se promítá laserový paprsek, který představuje svislou osu kolmou k zemi (případně vodorovnou). Používá se laser s velmi nízkým výkonem, jehož použití je zcela bezpečné. Svislice znázorněná laserovým paprskem umožní objektivně změřit odchylky os těla od normy a zviditelnit anomálie v průběhu páteře například skoliózy.


Po spuštění testovací části systému Computer Kinesiology jsou na obrazovce zobrazovány testy aktivních pohybů, které klient provádí sám ve stoje. Jednotlivé pohyby je nutné provádět pomalu, plynule a to pouze v rozsahu, který nezpůsobuje bolest či jiné potíže. Cílem těchto testů je zjistit, které pohyby klient zvládá bez omezení a které mu činí potíže. Terapeut hodnotí jednotlivé pohyby a výsledky testů zadává do programu. V další části se testují pasivní pohyby, kdy klient uvolněně leží na lehátku a terapeut provádí pohyby s dolními končetinami klienta. Výsledky testů opět zadává do programu. V poslední části terapeut vyšetřuje pohmatem vybrané svaly a porovnává svalový tonus a hledá citlivá místa ve svalech dle standardního postupu zobrazovaném počítačem. Výsledky jednotlivých testů zadává do počítačového programu systému CK. Bez ohledu na potíže, se kterými klient přichází, se vždy testuje celé tělo, aby bylo možno hodnotit vzájemné souvztažnosti v těle.
Po zpracování zadaných hodnot systém CK zobrazí řadu informací především o aktuálních nerovnováhách napětí svalů a funkčních poruchách hybného systému včetně souvislostí s funkcí orgánů, kvalitou tkání i psychikou. To umožní usuzovat na možné příčiny zdravotních potíží klienta. Výstupem testovací části není stanovení diagnózy, ale nalezení „kritických“ míst těla, která jsou příčinou potíží klienta.
Systém CK umožňuje navrhnout individuální postup ošetření „šitý na míru“ zjištěným aktuálním nerovnováhám a funkčním poruchám. Podobně jako každý zámek má svůj klíč, každá nerovnováha má svůj optimální postup k dosažení rovnováhy.
Ošetření pobíhá především pomocí různých rehabilitačních technik (masáže, vibrace, použití tepla, aplikace emulzí…) nebo cvičením individuálně navržené sestavy cviků.
Pokud výsledky testovací části CK ukáží, kromě pohybových příčin, na další možné souvislosti pohybových potíží, lze doporučit další úpravy životního stylu, případně cíleně směřovat další klinické testy.

Na ošetření pomocí Computer Kinesiology se můžete objednat v některém z odborných center CK.