JONA

GYM Veterans

GYM Veterans
Je vhodný především pro osoby s omezenou pohyblivostí, s akutními pohybovými potížemi, nebo jako počáteční pravidelná pohybová aktivita i jako příprava pro další části CBG pro každodenní cvičení. Základem jsou jednoduché strečinkové cviky doplněné o rytmické dýchání ve vybrané pozici. Sestava cviků je navrhována programem podle aktuální kondice klienta a je velmi variabilní i co do obtížnosti.