JONA

GYM Classic

GYM Classic
 Toto cvičení je vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí, malými rozsahy pohybů, pohybovými potížemi a jako příprava na další části CBG pro každodenní péči o zdraví. Využívá k nápravě nerovnováh řízené dýchání v určité pozici. Rytmus dechu je určován programem podle aktuálního stavu potíží. Rytmické dýchání vede nejen k vyrovnání svalového napětí, ale ovlivňuje i řadu procesů uvnitř těla. Prohloubený dech zintenzivňuje výměnu plynů v plicích. Většina lidí, zvláště při nedostatku pohybu, dýchá velmi mělce a při tomto dechu dochází jen k částečné obměně vzduchu v plicích. Zjednodušeně můžeme říci, že plíce jsou naplněny především „starým vydýchaným“ vzduchem, který je pouze částečně zřeďován čerstvým vzduchem. Narůstající koncentrace kysličníku uhličitého vede k „překyselení organismu“, což se projeví nárůstem únavy, oslabení imunity, zvýšenou bolestivostí, hormonálními a metabolickými nerovnováhami. Pro rychlé „odkyselení organismu“, které je nyní velmi popularizováno, je na trhu nabízena řada potravinových doplňků a procedur. V naprosté většině je to však utrácení peněz bez valného výsledku. Nejjednodušší, nejrychlejší, nejúčinnější a také nejlevnější způsob „odkyselení organismu“ je hluboké řízené dýchání. Home Gym Classic umožňuje dýchání individuálně přizpůsobit potřebám těla.
Vhodně zvoleným způsobem a rytmem dýchání lze působit efektivně i na psychický stav, navodit stav relaxace u stresovaných osob nebo naopak povzbudit k činnosti osoby unavené. Velmi dobré výsledky jsou u osob s počínajícími psychickými potížemi – deprese, úzkosti…