JONA

GYM Slim

GYM Slim
Je vhodný především pro osoby, které chtějí upravovat a kontrolovat svoji tělesnou hmotnost. Pravidelný pohyb je nedílnou součástí všech programů zaměřených na hubnutí. Cvičení s GYM Slim není zaměřeno jen na množství „spálené energie“, ale především na přeladění nastavení vnitřních metabolických procesů a podporu lymfatického oběhu těla. Zjednodušeně lze efekt cvičení vysvětlit následovně. Energie, kterou má tělo k dispozici, si rozdělí na dvě části. Tu, kterou potřebuje na okamžitou výkonnost a druhou část schová „do zásoby“ na horší časy. Nárůst zásob energie (tuků) tělo preferuje, pokud je v chronickém stresu nebo má nedostatek vhodného pohybu. Cvičení GYM Slim vede tělo k tomu, aby více energie směřovalo do okamžité spotřeby. Tím dochází k úbytku zásobního tuku, hubneme, ale máme více energie na okamžitou činnost.