JONA

Collection Unguent

Collection Unguent
Programy Collection Unguent je vhodné použít především u osob s velmi omezenou pohyblivostí, s akutními pohybovými potížemi nebo jako příprava pro cvičení nebo pro zesílení účinku předchozích ošetření. Využívá ovlivnění nerovnováh těla nanášením mastí na místa vybraná programem. Tím ovlivňuje chování těla jako celku, nikoliv jen postižené části. Prakticky všechny masážní emulze a masti mají ve svém návodu doporučenu aplikaci na postiženou část těla (namožený sval, bolavý kloub…). Lze však použít mnohem inteligentnější a účinnější řešení, které využívá znalostí vztahů míst na povrchu těla k funkcím vzdálených částí těla. Dochází k zesílení efektu ošetření a k výrazně vyššímu účinku s prodlouženou dobou působení. Můžeme říci, že program z Collection Unguent doplňuje masti umělou inteligencí. Doporučená četnost aplikace je alespoň jedenkrát za 1-5 dnů, podle akutnosti potíží a osobní citlivosti. Před použitím masti je nutné otestovat individuálně případnou nesnášenlivost některých složek masti nebo emulze.
V nabídce jsou programy využívající různé masti a masážní emulze.
Unguent Boby Star využívající masážní emulze BOBY Star, která je vhodné především pro sportovce nebo osoby s velkou fyzickou námahou.

Unguent Traumaplant využívá mast TRAUMAPLANT. Vhodný je především pro osoby s kloubními potížemi.

Unguent Karitol využívá masti Karitol. Vhodný pro osoby se sedavým způsobem života.

Unguent JUST využívá několik druhů masti značky JUST. Jejich kombinací lze zesílit efektivitu ošetření. Je určen především pro wellness centra.

Unguent Koňská mast pro pravidelnou preventivní péči.