JONA
Zpět

Reference | Slovy odborníků | Zkušenosti klientů

Martin G., 40 let, Pardubice

Tenisový loket

Do Centra zdraví JONA jsem se dostal na základě potíží s bolestí tenisového lokte. Ve svém zaměstnání, díky charakteru práce, jednostranně zatěžuji ruce. Trvale namáhám především pravou ruku, na které se moje potíže projevily. Bolesti tenisového lokte se mi čas od času (především po intenzivním pracovním nasazení) objevovali, ale vždy po zvolnění a použití odzkoušených mastí za pár dnů odezněli. Bohužel tentokrát ani měsíc úplného klidu nepomohl a ruka bolela dál. Po nějakém čase, kdy bolest stále neustupovala, jsem se rozhodl aktivně přistoupit k léčbě a dostal se k velmi šikovné fyzioterapeutce. Ta mi sdělila, že problém je komplexní a nikoli pouze v lokti, na kterém se to formou bolestivého zánětu projevuje. Dostal jsem protahovací cviky na partie svalu s loktem související. Bolest opravdu po čase částečně ustoupila. Byl jsem za to velmi rád, ale určité pohyby byly pro mě stále bolestivé. Pokračoval jsem ve cvičení další týdny, ale bohužel další zlepšení už bylo minimální. Navíc jsem při procvičování narazil na místa v těle, která byla hodně ztuhlá a šla velmi těžce uvolnit. To mě překvapilo, protože jsem celý život zvyklý cvičit a sportovat.

Po nějakém čase jsem na doporučení mé kamarádky navštívil Centrum zdraví JONA. Tam pomocí metody Computer Kinesiology odhalili velké svalové napětí v určitých svalových řetězcích a navrhli kompenzační a rozvolňovací cviky. Vše bylo doplněno stravovací dietou na 6 týdnů, kterou jsem svědomitě dodržoval. Opět mě překvapilo, že některé cviky, které vypadali poměrně jednoduše, jsem měl potíže v plném rozsahu zvládnout. Cvičil jsem tedy dle doporučení, jak mi tělo dovolilo, bez přepínání. Postupně jsem cviky zvládal snadněji a k mému velkému překvapení se asi po třech týdnech bolest lokte výrazně zlepšila. Po 6 týdnech a další kontrole byla bolest v podstatě pryč. Novým vyšetřením se ukázalo, že napětí v kritických svalech zmizelo. Dostal jsem nové cviky na ještě lepší svalové vyrovnání, které stále cvičím. Na celém cvičení musím ocenit jednoduchost, časovou nenáročnost a především zapojení dechu, které jsem si velmi oblíbil. Celé tělo je nyní mnohem uvolněnější a ztuhlá místa v těle skoro „zázračně“ zmizela. Místa, která jsem dříve pracně a opakovaně protahoval, jsou dnes přirozeně uvolněná. Ve cvičení budu určitě pokračovat a chci tímto také moc poděkovat za pomoc, které se mi v Centru zdraví JONA dostalo. Bez operací a injekcí.