JONA

Home GYM Dynamic

Home GYM Dynamic

Program umožňuje vytvoření individuální cvičební sestavy podle aktuálních nerovnováh a asymetrií pohybového systému.. Cvičení se provádí plynulým pohybem z výchozí do koncové polohy cviku. Rytmus provádění pohybu je u různých cviků odlišný. Je vhodný pro pravidelnou denní péči o pohybový systém u osob s nedostatkem vhodného pohybu, které nemají akutní pohybové potíže. Umožňuje návrh cvičební sestavy na základě souboru diagnostiky provedené v odborném nebo cvičebním centru. Je možné též provést vlastní diagnostiku momentální kondice. Diagnostická část zahrnuje 9 dvojic cviků. Cviky, které postupně zobrazuje diagnostická část, se snažíte provést a hodnotíte úspěšnost provedení cviku. Nejdůležitější je zaměřit se na rozdíly v provádění cviků na pravou a levou stranu. Program zadané hodnoty zpracuje a zobrazí momentální celkouvou kondici vašeho pohybového systému. Můžete si tak pravidelně kontrolovat změnu svojí kondice v čase. Návrhová část programu Home GYM Classic umožňuje z výsledku diagnostiky navrhovat sestavy cviků aktualizované pro každý den. Můžete si nastavit náročnost cvičení podle vaší aktuální kondice, nastavit maximální dobu trvání cvičební sestavy. Velkou výhodou je, že Vám na obrazovce postava předvádí cvik včetně akustické signalizace rytmu dýchání nebo rychlosti provádění pohybů. Efekt cvičení je tak výrazně vyšší než u cvičení fixní sestavy. Program je určen pouze pro jednu osobu.