JONA
Zpět

Články | Odborné | Média | Vlastní

Změny v pohybovém systému po Nordic Walking

Jandová D., Morávek O.

Publikováno v časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství č. 2, 2011, s. 47–49.

Autoři pilotní studie pro identifikaci změn v pohybovém systému po Nordic walking použili expertní informační systém CK-B-plus. Pilotní
studie potvrdila, že již po krátkém zácviku dochází k pozitivním změnám v pohybovém systému. Autoři se zaměřili na změny
hrudní páteře v reflexním vztahu k respiraci a mobilizaci segmentů.

Celý článek