JONA
Back

Articles | Professional | Media | Own

Steroidní metabolom jako indikátor efektu lázeňské léčebně rehabilitační péče

Bičíková M., Kolátorová L., Máčová L., Bešťák J., Hili M,. Formanová P., Jandová D., Morávek O., Novotný J.

Za účelem objektivizace změn hladin neurosteroidů u dospělých klientů po komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči navázaly v roce 2017 vzájemno spolupráci Endokrinologický ústav v Praze a Priessnitzovy léčebné lázně a.s. v Jeseníku. Autoři prezentují soubor 70 probandů, kteří absolvovali při nástupu a dimisi baterii klinických a laboratorních vyšetření. První výsledky změn metabolomu neurosteroidů, kineziologického vyšetření diagnostickou částí Computer Kinesiology a výsledku Knoblochova dotazníku sebeposuzovací škály N-5 ukazují jednoznačně efekt léčení v lázních.

Publikováno v časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství, srpen 2018, 3/25, str. 99-108.    Celý článek