JONA
Back

Articles | Professional | Media | Own

Bachelor theses

An overview of bachelor theses using the CK system.

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, OBOR FYZIOTERAPIE

Bc. Martin Morávek: Ověření vlivu spirální stabilizace na posturu

Bc. Hana Strejcová: Vyhodnocení terapie Mc Kenzie metodou u posturálního syndromu podle Computerové kineziologie

Bc. Barbora Kuchtová: Nálezy CK u skoliotika před a po 2 měsících ambulantní kinezioterapie podle systému CK

Bc. Šárka Jančová: Změny nálezů Computerové kineziologie u LS syndromu po 2 měsíční kinezioterapii dle CK

Bc. Iveta Sedláčková: Objektivizace účinků terapie viscerální manipulace pomocí počítačové kineziologie

Bc. Monika Slašťanová: Využití Computerové kineziologie u pacientů s dorsalgiemi hrudní páteře

Bc. Kristýna Kozáková: Terapie cervikokraniálního syndromu Computerovou Kineziologií

Ing. Bc. Iva Urbanová: Využití Expertního Informačního Systému u ambulantní léčby lehčí náhlé cévní mozkové příhody

Bc. Ivana Vyletělová: Objektivizace jógy pomocí computerové kinesiologie

Bc. Lenka Pinkasová: Verifikace efektu chůze nordic walking na změny funkce Th páteře počítačovou kineziologií

Bc. Lucie Vrubelová: Kineziterapie u "Low back pain"s využitím počítačové kineziologie

Bc. Markéta Vychodilová: Dlouhodobá rehabilitační péče po náhlé cévní mozkové příhodě 

Bc. Tomáš Hadrava: Včasné vyhledávání funkčních poruch pohybového systému a jejich úprava systémem Computer Kinesiology u studentů fyzioterapie

Bc. Klára Jeníková: Primární prevence vertebrogeního algického syndromu u dentálních hygienistek pomocí systému Computer Kinesiology

 

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ, KATEDRA FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE

Bc. Magdalena Terezie Bartoňová, DiS: Fyzioterapie u bolesti dolních zad

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ 

Bc. Lucie Březinová: Využití Computer Kinesiology v lázeňské péči při funkčních poruchách