JONA
Zpět

Školení a akce | Plánované akce | Archiv

21.9.2020
Rejvíz, Férovka - chata Josefa Odložila

Sledování změn funkcí pohybového systému pomocí Computer Kinesiology po jízdě na koloběžce.

Ing. Otakar Morávek

Sledování změn funkcí pohybového systému pomocí Computer Kinesiology po jízdě na koloběžce.

Prezentece výsledků pilotní studie zaměřené na sledování efektu jízdy na koloběžce. Sledována byla skupina seniorů a skupina obézních dětí.

Studie ověřovala platnost třech hapotéz.

Hypotéza 1: Jízda na koloběžce zlepšuje funkce pohybového systému.

Hypotéza 2: Jízda na koloběžce zlepšuje funkci bederní páteře.

Hypotéza 3: Jízda na koloběžce zlepšuje funkci kyčlí, kolen a kotníků.

Platnost všech tří  hypotéz byla potvrzena.

Studie potvrdila prospěšnost jízdy na koloběřce u seniorů i obézních dětí.